Materiell og levering er gratis.

Retningslinjer ved seksuelle overgrep mot voksen med utviklingshemming- Samisk

Retningslinjer- Samisk

Lagerstatus: 170

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

Klikk her om du bestiller som ansatt i Bufetat eller Bufdir.

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no