For ansatte i Bufdir og Bufetat

Som statlig organ skal Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, tilby gratis informasjon til innbyggerne. (bestill.bufdir.no)- eksterne portal

Noen enkeltprodukt som spill må betales for, ellers skal det meste av informasjonsmateriell være kostnadsfritt.

Men enheter/kontor i etaten må selv betale for frakt/porto på konvolutter, visittkort og annet internt materiell. (login.flisatrykkeri.no)-intern portal

 

For tilgang i den interne portalen kan du kontakte:

Flisa Trykkeri AS

v/Mia Vestgården Berg

tlf: 995 75 849

mia@flisatrykkeri.no