Materiell og levering er gratis.

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

( noen unntak, men de produktene er prissatt, som f. eks. spillet Det Magiske Lyset.)

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no

Er du ansatt i direktoratet eller etaten,skal du ha tilgang i intern portal: login.flisatrykkeri.no

Har du spørsmål knyttet til dette,ta kontakt med:

Mia V. Berg- e-post:mia@flisatrykkeri.no eller på mobil: 995 75 849

Vi er en Tryggest Kommune- klistremerke

Leveres i ark à 6 stk.

Lagerstatus: 83
Lagerstatus: 375
Lagerstatus: 0

Tryggest- Post-It blokker

Post-It blokker

Lagerstatus: 0

TryggEst- Kursbevis

Materiell laget spesielt for TryggEst.Ikke lagervare, må trykkes opp hver gang.

Lagerstatus: 1000+

TryggEst refleksbånd

Materiell laget spesielt for TryggEst.

Lagerstatus: 289

TryggEst sammenbrettbart bærenett

Materiell laget spesielt for TryggEst.

Lagerstatus: 0

TryggEst kulepenn

Materiell laget spesielt for TryggEst.

Lagerstatus: 1000+

TryggEst notatblokk (A5-format)

Materiell laget spesielt for TryggEst.

Lagerstatus: 468

TryggEst konferansemappe (A4-format)

Materiell laget spesielt for TryggEst.

Lagerstatus: 1000+

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

( noen unntak, men de produktene er prissatt, som f. eks. spillet Det Magiske Lyset.)

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no

Er du ansatt i direktoratet eller etaten,skal du ha tilgang i intern portal: login.flisatrykkeri.no

Har du spørsmål knyttet til dette,ta kontakt med:

Mia V. Berg- e-post:mia@flisatrykkeri.no eller på mobil: 995 75 849