Materiell og levering er gratis.

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

( noen unntak, men de produktene er prissatt, som f. eks. spillet Det Magiske Lyset.)

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no

Er du ansatt i direktoratet eller etaten,skal du ha tilgang i intern portal: login.flisatrykkeri.no

Har du spørsmål knyttet til dette,ta kontakt med:

Mia V. Berg- e-post:mia@flisatrykkeri.no eller på mobil: 995 75 849

Flyer om Familievernet- Tigrinja

Familievern Tigrinja- Ny utgave 2018

Lagerstatus: 266

Flyer om Familievernet- Afgansk/Persisk

Familievern Afg/Pers- Ny utgave 2018

Lagerstatus: 244

Barn i mekling ved samlivsbrudd

Med kontaktinformasjon til familievernkontorene i region sør

Lagerstatus: 0

Flyer om Familievernet - Urdu

Familievern Urdu- Ny utgave 2018

Lagerstatus: 159

Flyer om Familievernet - Thai

Familievern Thai- Ny utgave 2018

Lagerstatus: 157

Flyer om Familievernet- Somali

Familievern Somali- Ny utgave 2018

Lagerstatus: 47

Flyer om Familievernet- Polsk

Familievern Polsk- Ny utgave 2018

Lagerstatus: 0

Flyer om Familievernet- Arabisk

Familievern Arabisk- Ny utgave 2018

Lagerstatus: 0

Flyer om Familievernet- Engelsk

Familievern Engelsk- Ny utgave 2018

Lagerstatus: 137

Flyer om Familievernet- Bokmål

Familievern Norsk- Ny utgave 2018

Lagerstatus: 0

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

( noen unntak, men de produktene er prissatt, som f. eks. spillet Det Magiske Lyset.)

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no

Er du ansatt i direktoratet eller etaten,skal du ha tilgang i intern portal: login.flisatrykkeri.no

Har du spørsmål knyttet til dette,ta kontakt med:

Mia V. Berg- e-post:mia@flisatrykkeri.no eller på mobil: 995 75 849