Materiell og levering er gratis.

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no

Er du ansatt i direktoratet eller etaten,skal du ha tilgang i intern portal: login.flisatrykkeri.no

Har du spørsmål knyttet til dette,ta kontakt med:

Mia V. Berg- e-post:mia@flisatrykkeri.no eller på mobil: 995 75 849

Flyer om Familievernet- Tigrinja

Familievern Tigrinja- Ny utgave 2018

Lagerstatus: 297

Flyer om Familievernet- Afgansk/Persisk

Familievern Afg/Pers- Ny utgave 2018

Lagerstatus: 265

Barn i mekling ved samlivsbrudd

Med kontaktinformasjon til familievernkontorene i region sør

Lagerstatus: 0

Flyer om Familievernet - Urdu

Familievern Urdu- Ny utgave 2018

Lagerstatus: 180

Flyer om Familievernet - Thai

Familievern Thai- Ny utgave 2018

Lagerstatus: 197

Flyer om Familievernet- Somali

Familievern Somali- Ny utgave 2018

Lagerstatus: 58

Flyer om Familievernet- Polsk

Familievern Polsk- Ny utgave 2018

Lagerstatus: 29

Flyer om Familievernet- Arabisk

Familievern Arabisk- Ny utgave 2018

Lagerstatus: 0

Flyer om Familievernet- Engelsk

Familievern Engelsk- Ny utgave 2018

Lagerstatus: 178

Flyer om Familievernet- Bokmål

Familievern Norsk- Ny utgave 2018

Lagerstatus: 17

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no

Er du ansatt i direktoratet eller etaten,skal du ha tilgang i intern portal: login.flisatrykkeri.no

Har du spørsmål knyttet til dette,ta kontakt med:

Mia V. Berg- e-post:mia@flisatrykkeri.no eller på mobil: 995 75 849