Materiell og levering er gratis.

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

( noen unntak, men de produktene er prissatt, som f. eks. spillet Det Magiske Lyset.)

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no

Er du ansatt i direktoratet eller etaten,skal du ha tilgang i intern portal: login.flisatrykkeri.no

Har du spørsmål knyttet til dette,ta kontakt med:

Mia V. Berg- e-post:mia@flisatrykkeri.no eller på mobil: 995 75 849

Plakat Foreldrehverdag A4-2 (ny høst 2022)

-trygge råd til deg med barn

Lagerstatus: 35

Plakat Foreldrehverdag A3-2 (ny høst 2022)

-trygge råd til deg med barn

Lagerstatus: 45

Plakat Foreldrehverdag A3-1 (ny høst 2022)

-trygge råd til deg med barn

Lagerstatus: 91

Plakat Foreldrehverdag A4-1 (ny høst 2022)

-trygge råd til deg med barn

Lagerstatus: 69

Visittkort foreldrehverdag - pk a 100 stk

Foreldrehverdag-Visittkort

Lagerstatus: 46

Plakat Foreldrehverdag A4

Foreldrehverdag- Plakat- A4

Lagerstatus: 0

Plakat Foreldrehverdag A3

Foreldrehverdag- Plakat A3

Lagerstatus: 913

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

( noen unntak, men de produktene er prissatt, som f. eks. spillet Det Magiske Lyset.)

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no

Er du ansatt i direktoratet eller etaten,skal du ha tilgang i intern portal: login.flisatrykkeri.no

Har du spørsmål knyttet til dette,ta kontakt med:

Mia V. Berg- e-post:mia@flisatrykkeri.no eller på mobil: 995 75 849