Materiell og levering er gratis.

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no

Er du ansatt i direktoratet eller etaten,skal du ha tilgang i intern portal: login.flisatrykkeri.no

Har du spørsmål knyttet til dette,ta kontakt med:

Mia V. Berg- e-post:mia@flisatrykkeri.no eller på mobil: 995 75 849

Plakat Foreldrehverdag A4-2 (ny høst 2022)

-trygge råd til deg med barn

Lagerstatus: 89

Plakat Foreldrehverdag A3-2 (ny høst 2022)

-trygge råd til deg med barn

Lagerstatus: 74

Plakat Foreldrehverdag A3-1 (ny høst 2022)

-trygge råd til deg med barn

Lagerstatus: 120

Plakat Foreldrehverdag A4-1 (ny høst 2022)

-trygge råd til deg med barn

Lagerstatus: 119

Visittkort foreldrehverdag - pk a 100 stk

Foreldrehverdag-Visittkort

Lagerstatus: 62

Plakat Foreldrehverdag A4

Foreldrehverdag- Plakat- A4

Lagerstatus: 31

Plakat Foreldrehverdag A3

Foreldrehverdag- Plakat A3

Lagerstatus: 948

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no

Er du ansatt i direktoratet eller etaten,skal du ha tilgang i intern portal: login.flisatrykkeri.no

Har du spørsmål knyttet til dette,ta kontakt med:

Mia V. Berg- e-post:mia@flisatrykkeri.no eller på mobil: 995 75 849