Materiell og levering er gratis.

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no

Er du ansatt i direktoratet eller etaten,skal du ha tilgang i intern portal: login.flisatrykkeri.no

Har du spørsmål knyttet til dette,ta kontakt med:

Mia V. Berg- e-post:mia@flisatrykkeri.no eller på mobil: 995 75 849

A3-plakat-Jegvet.no

Plakat til barnehagen-voldelig kanin

Lagerstatus: 0

A3-plakat-Jegvet.no

Plakat til klasserom- Pinnemann

Lagerstatus: 0

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner 2018

Lagerstatus: 0

Hvor går grensa?

En brosjyre om festrelatert voldtekt

Lagerstatus: 803

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no

Er du ansatt i direktoratet eller etaten,skal du ha tilgang i intern portal: login.flisatrykkeri.no

Har du spørsmål knyttet til dette,ta kontakt med:

Mia V. Berg- e-post:mia@flisatrykkeri.no eller på mobil: 995 75 849