Materiell og levering er gratis.

FGM A ritual of agony - Kjønnslemlestelse

DVD

Lagerstatus: 320

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

Klikk her om du bestiller som ansatt i Bufetat eller Bufdir.

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no