Materiell og levering er gratis.

Alle barn har rett til en god oppvekst - Somali

En brosjyre for familier med barn som har nedsatt funksjons evne

Lagerstatus: 494

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

Klikk her om du bestiller som ansatt i Bufetat eller Bufdir.

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no