Materiell og levering er gratis.

Veileder styrket opplæring - REVIDERT UTGAVE

Oppfølging av skole og opplæring for barn og unge som bor i fosterhjem, institusjon og omsorgssenter

Dette er en revidert utgave:

I den reviderte utgaven er barn i omsorgssentre inkludert, i tillegg til at det er økt fokus på andre minoritetsspråklige barn.

Lagerstatus: 710

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

Klikk her om du bestiller som ansatt i Bufetat eller Bufdir.

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no