Materiell og levering er gratis.

Hvordan kan familien hjelpe - Somali

Barn og voksne

Må bestilles via Svanhild Vik i Bufdir.

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

Klikk her om du bestiller som ansatt i Bufetat eller Bufdir.

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no