Materiell og levering er gratis.

Sammen foreldre og barn - Spiralhefte

Heftet "Sammen foreldre og barn" er gått ut av produksjon og kan ikke lenger bestilles.
Innholdet er lagt inn i nettportalen www.foreldrehverdag.no

se direkte link:

http://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/Samspillstema_pa_helsestasjonen/

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

Klikk her om du bestiller som ansatt i Bufetat eller Bufdir.

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no