Materiell og levering er gratis.

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

( noen unntak, men de produktene er prissatt, som f. eks. spillet Det Magiske Lyset.)

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no

Er du ansatt i direktoratet eller etaten,skal du ha tilgang i intern portal: login.flisatrykkeri.no

Har du spørsmål knyttet til dette,ta kontakt med:

Mia V. Berg- e-post:mia@flisatrykkeri.no eller på mobil: 995 75 849

Barnevernet - Til barnets beste - Litauisk

Til barnets beste - Litauisk

Lagerstatus: 1000+

Barnevernet - Til barnets beste-Sør Samisk

Til barnets beste-Sør Samisk

Lagerstatus: 117

Barnevernet - Til barnets beste - Nynorsk

Til barnets beste-Nynorsk

Lagerstatus: 527

Barnevernet - Til barnets beste-Spansk

Til Barnets beste-Spansk

Lagerstatus: 600

Barnevernet - Til barnets beste - Urdu

Til Barnets beste - Urdu

Lagerstatus: 0

Barnevernet - Til barnets beste - Thai

Til barnets beste - Thai

Lagerstatus: 1000+

Barnevernet - Til barnets beste - Farsi

Til barnets beste - Farsi

Lagerstatus: 1000+

Barnevernet - Til barnets beste - Dari

Til barnets beste - Dari

Lagerstatus: 0

Barnevernet - Til barnets beste - Arabisk

Til barnets beste - Arabisk

Lagerstatus: 53

Barnevernet - Til barnets beste -Vietnam

Til Barnets beste - Vietnam

Lagerstatus: 1000+

Barnevernet - Til Barnets beste - Somali

Til barnets beste - Somali

Lagerstatus: 0

Barnevernet - Til barnets beste - Russisk

Til barnets beste - Russisk

Lagerstatus: 893

Barnevernet - Til barnets beste -Polsk

Til Barnets beste - Polsk

Lagerstatus: 1000+

Barnevernet - Til barnets beste-Norsk

Til barnets beste - Norsk

Lagerstatus: 0

Barnevernet - Til barnets beste- Engelsk

Til barnets beste-Engelsk

Lagerstatus: 0

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

( noen unntak, men de produktene er prissatt, som f. eks. spillet Det Magiske Lyset.)

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no

Er du ansatt i direktoratet eller etaten,skal du ha tilgang i intern portal: login.flisatrykkeri.no

Har du spørsmål knyttet til dette,ta kontakt med:

Mia V. Berg- e-post:mia@flisatrykkeri.no eller på mobil: 995 75 849