Veileder styrket opplæring - REVIDERT UTGAVE

Oppfølging av skole og opplæring for barn og unge som bor i fosterhjem, institusjon og omsorgssenter

Dette er en revidert utgave:

I den reviderte utgaven er barn i omsorgssentre inkludert, i tillegg til at det er økt fokus på andre minoritetsspråklige barn.

Lagerstatus: 808