Materiell og levering er gratis.

Fortsatt Foreldre-Pedagogisk materiell-2011+Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd(Minnepenn)

Bestilling av dette produktet må avklares med Marianne Bie i BUFDIR. marianne.bie@bufdir.no Denne erstatter CD-ROM-med pedagogisk materiell og DVD-ROM-Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd.

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

( noen unntak, men de produktene er prissatt, som f. eks. spillet Det Magiske Lyset.)

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no

Er du ansatt i direktoratet eller etaten,skal du ha tilgang i intern portal: login.flisatrykkeri.no

Har du spørsmål knyttet til dette,ta kontakt med:

Mia V. Berg- e-post:mia@flisatrykkeri.no eller på mobil: 995 75 849