Materiell og levering er gratis.

Fortsatt Foreldre-Pedagogisk materiell-2011+Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd(Minnepenn)

Bestilling av dette produktet må avklares med Marianne Bie i BUFDIR. marianne.bie@bufdir.no Denne erstatter CD-ROM-med pedagogisk materiell og DVD-ROM-Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd.

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no

Er du ansatt i direktoratet eller etaten,skal du ha tilgang i intern portal: login.flisatrykkeri.no

Har du spørsmål knyttet til dette,ta kontakt med:

Mia V. Berg- e-post:mia@flisatrykkeri.no eller på mobil: 995 75 849