Materiell og levering er gratis.

Fortsatt Foreldre-Pedagogisk materiell-2011+Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd(Minnepenn)

Bestilling av dette produktet må avklares med Marianne Bie i BUFDIR. marianne.bie@bufdir.no Denne erstatter CD-ROM-med pedagogisk materiell og DVD-ROM-Godt nok samarbeid etter samlivsbrudd.

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

Klikk her om du bestiller som ansatt i Bufetat eller Bufdir.

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no