Materiell og levering er gratis.

Fortsatt foreldre - Minnepenn

Minnepenn med pedagogisk materiell (2011). Bestilles via Marianne Bie. Erstatter tidligere CD-Rom og DVD-Rom

Lagerstatus: 0

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

Klikk her om du bestiller som ansatt i Bufetat eller Bufdir.

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no