Materiell og levering er gratis.

Fortsatt foreldre brosjyre

For deg som ønsker å skape et GODT NOK foreldresamarbeid med ekspartner etter samlivsbrudd - til beste for barna. Må bestilles via Marthe Hagberg i Bufdir.

Må bestilles via Marianne Bie i Bufdir. marianne.bie@bufdir.no

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no

Er du ansatt i direktoratet eller etaten,skal du ha tilgang i intern portal: login.flisatrykkeri.no

Har du spørsmål knyttet til dette,ta kontakt med:

Mia V. Berg- e-post:mia@flisatrykkeri.no eller på mobil: 995 75 849