Materiell og levering er gratis.

Familievernet- Afgansk/Persisk

Familievern Afg/Pers- Ny utgave 2018

Lagerstatus: 303

Materiell og levering er gratis for privatpersoner og eksterne organisasjoner og tjenester.

Klikk her om du bestiller som ansatt i Bufetat eller Bufdir.

Nyere rapporter, veiledere og annet oppdatert faginnhold finnes kun digitalt på Bufdir.no